Universal Joint Care H/60

Universal Joint Care: chăm sóc xương khớp toàn diện với 8 thành phần
THÀNH PHẦN :
Glucosamin sulfate 2KCL………………. 1500mg
Chondroitin sulfate……………………….. 1200mg blend
MSM (Methylsulfonylmethane)
Shark cartillage
Collagen type II……………………………. 200mg
Sodium hyaluronate…………………….. 150mg
Fish collagen………………………………. 200mg
Vitamine C………………………………….. 150mg
Excipient………………………. ……..qs. 2 tablets