Chính sách thanh toán

Khách hàng và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:
Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng công ty
– Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
– Bước 2: Khách hàng đến địa chỉ công ty
– Bước 3: Khách hàng thanh toán và nhận hàng;
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):
– Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
– Bước 2: Khách hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
– Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Khách hàng;
– Bước 4: Nhân viên công ty chuyển hàng;
– Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.
Đối với Khách hàng hàng từ diamondcarepharma.com thì phải tuân thủ theo chính sách thanh toán của công ty.