Dica Lung Detox h/30 viên ( giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng)

Dica Lung Detox h/30 viên giải độc phổi và làm sạch phổi, tăng cường Chức năng phế quản:dẫn khí và bảo vệ phổi.

Danh mục: