Ultibro breezhaler

Thành phần chính (Hoạt chất): Indacaterol (dưới dạng Indacaterol maleat) 110mcg; Glycopyrronium (dưới dạng Glycopyrronium bromide) 50mcg – 110mcg, 50mcg
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 1 ống hít kèm 5 vỉ x 6 viên

Danh mục: